Pretek BraNel 16.03.2024

Športovo strelecký klub BraNel organizuje streleckú súťaž z krátkej guľovej zbrane.

Dátum konania: 16.03.2024

Miesto konania: strelnica Drážovce

Disciplíny:

3x strelecká situácia z krátkej guľovej zbrane, min. počet nábojov 70 ks.
Presné pravidlá budú určené usporiadateľom priamo na mieste pred pretekom.

Kategórie: muži, ženy, seniori nad 60r., juniori do 18r.

Každý strelec si zabezpečí výstroj výzbroj.

Bližšie info a POVINNÉ prihlásenie do 11.03.2024 u vedenia klubu:

predseda Plevka Peter 0907167160
podpredseda Malik Robert 0948977767

Počet strelcov obmedzený.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.