Pretek BraNel 31.08.2024

Športovo strelecký klub BraNel organizuje streleckú súťaž z krátkej guľovej zbrane.

Dátum konania: 31.08.2024

Miesto konania: strelnica Stasa

Disciplíny:

6x strelecká situácia z krátkej guľovej zbrane, min. počet nábojov 95 ks.
Presné pravidlá budú určené usporiadateľom priamo na mieste pred pretekom.

Kategórie: muži, ženy, seniori nad 50r., juniori do 18r. družstvá

Štartovné pre členov BraNel 20 € / nečlen 25 €

Každý strelec si zabezpečí výstroj výzbroj.

Obed zabezpečený.

Bližšie info a POVINNÉ prihlásenie u vedenia klubu:

Plevka Peter 0907167160
Malik Robert 0948977767

Počet strelcov obmedzený.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.